Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

SDH HRUŠKA

Historie sboru
 
          Dobrovolný sbor hasičský byl založen roku 1893 v Hrušce u Kojetína. Zakladatelem se stal učitel Augustýn Slavík.
Starostou obce byl Antonín Vrána. Za činné členy přistoupili do sboru : František Řihák, Tomáš Petrovský - byli rovněž představeni obce.
         První předseda sboru byl zvolen Jan Tesař č.p. 28 rolník. Náčelník - Augustýn Slavík a jednatel - Tomáš Petrovský č.p. 39.
 
 
Ze starších záznamů se datují:
 
Živelné pohromy - roku 1847, 1848, 1857, 1858
Požáry - roku 1859, 1869 , 1873, 1875
Vyhoření obce roku 1904
 
Roku 1893 byla zakoupena stříkačka v ceně 1050 zlatých. Za Německa byla zakoupeno osobní auto rok 1941.
První řidič byl Josef Stratil narozen 5.března 1905
 
 
 
NÁČELNÍCI A VELITELÉ:
          1. Augustýn Slavík - učitel
              2. František Valenčík - rolník
            3. František Novák - dělník
                4. František Řezníček - dělník
        5. Bohumil Celý - dělník
            6. František Látal - cestař
7. Jindřich Novák
        8. Antonín Brda - dělník
       9. František Šoc - dělník
 
 
  
 
 
ROK 1987 A PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Současná péče o mládež je velmi dobrá a může dávat mnohým příklad. Vedoucí mládeže zároveń
vede i PO ,a proto je solupráce s PO a SPO ideální. oddíl MP je trvale zapojen do celostátní soutěže branné hry "PLAMEN". Do soutěže bylo letos zapojeno družstvo mladších žáků,starších žáků a dorostenek. Okresní kolo hry se uskutečnilo ve Vícově. Mladší žáci na 1.místě,starší na 7.místě a dorostenky na 3. místě.
24.dubna se zúčastnily naše oddíly soutěže o partyzánský samopal.Umístění bylo velmi pěkné.
Mladší-2. místo,starší žákyně-3. místo,starší žáci-1. místo.
Na branném závodě v Alojzově vybojovali mladí požárníci 1. místo,1. místo-starší a 4. místo-dorost.
Ke dni LM se konala soutěž o zlatou vařečku.Naše družstvo se jí každým rokem zúčastńuje.
Naše družstvo se jí každým rokem zúčastňuje.Obsadili na ní 3. místo.
 
Na brigádách a směnách NF odpracovali děti a mládež 161 brigádnických hodin a odevzdali
5000 kg starého papíru a textilu.Starají se také o výzdobu nástěnek a vývěskovou skříňku.
V únoru splnilo 9 členů odznak odbornosti mladých požárníků.
Co ještě dodat k tak bohaté činnosti.
 
 
Rozhodla jsem se (Anthová Alena starší) napsat o činnosti naší mládeže do pionýrské vlaštovky.
Redaktor Danda nám odepsal a 6.dubna se přijel podívat na naše děti. K dětem byl velmi kamarádský.
Oni mu na oplátku ukázalico všechno dovedou. Předvedli mu práci s hasičským přístrojem,štafetu,uzlování,útok,apod. Také mu ukázali svoji klubovnu,fotografie a předvedli scénku s
protipožární tematikou. Redaktorovi se u nás velice líbilo.Cenil si toho,že i na tak malé vesnici se dá
obohatit činnost dětí. Popřálnám mnoho úspěchů v naší další práci.
23.dubna přijel štáb ČST natočit mladé požárníky pro pořad pionýrská vlaštovka. Odměnou za
celoroční práci bylo pozvání do Prahy. Ve studiu v Praze se dotáčely ještě některé záběry..Děti si tak udělaly vlastně i dvoudení zájezd do Prahy. Samozřejmě,že si našly čas podívat se na Pražský
hrad a jiné památky. Již za týden po příjezdu se mohli všichni občané podívat na naši mládež v pionýrské vlaštovce. Škola udělila hrušeckým požárníkům veřejnou poc hvalu.
 
MANŽELŮM DONÁTOVÝM PATŘÍ PRÁVEM UZNÁNÍ A DÍK ZA VZORNOU 
PROPAGACI POŽÁRNÍ OCHRANY.
 
Po několika leté a výborné činnosti se sbor na 12 let umlčel.Dál fungoval jen díky
tehdejšímu starostovi Vratislavu Vránovi,který platil příspěvky za nekteré členy ,a kterému za tohle všechno patří velké dík i po jeho smrti (r.2002).Proto jsme na jeho počest uspořadáli Memoriál Vratislava Vrány.
 
 
K obnovení působení hrušeckého hasičě přispěla pani jitka Donátová,která před zánikem
působila ve funkci vedoucí mládeže.Na její počest každoročně pořádáme MEMORIÁL JITKY DONÁTOVÉ,pro mladší a starší žáky.
Koncem roku 2001 se sešli zbývajíci členové k projednání obnovení a návratu
úspěchů.V roce 2002 přibyli noví členové.
 
STAŘÍ ČLENOVÉ:                                                                     
ONDROUCH KAREL
DONÁT AUGUSTIN
DONÁTOVÁ JITKA
KONEČNÝ JAROSLAV
KONEČNÝ VLADIMÍR
ONDROUCH MILOŠ
CHYTIL MIROSLAV
MATOUŠEK JIŘÍ
VRÁNA STANISLAV
PETROVSKÝ VOJTĚCH
PETROVSKÝ DUŠAN
PETROVSKÝ ZDENĚK
VOJTEK JOSEF
 
 
NOVÍ ČLENOVÉ                                                                    
 
MUŽI:
SÁZEL ALEŠ
SÁZEL MERTIN
KULHAJ MAREK
ANTH JAROSLAV ml.
ANTH RADOSLAV
VOJTEK ONDŘEJ
KULHAJ RADEK
 
 
ŽENY:
VRÁNOVÁ VENDULA
ONDROUCHOVÁ LUCIE
MARIÁNKOVÁ JANA
ŠPIČÁKOVÁ MILOSLAVA
ANTHOVÁ ALENA ml.
BORÁŇOVÁ MICHAELA
MAJEROVÁ KRISTÝNA
ALINOVÁ KATEŘINA
 
 
V roce 2003 se už mělo naplno cvičit a soutěžit,ale zaostalá technika a špatný stav požární stříkačky bránily ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků.musely být zakoupeny nové hadice,savice,rozdělovač,atd.Bohužel se pokazila i stříkačka a byla nutná generální oprava,včetně koupě nového motoru.Motor byl koupen z hasičské pokladny za cenu 10 000 kč. Stříkačku opravil Anth Jaroslav st. za pomoci mladších hasičů.
Koncem roku 2003 si členové zvolili p. Jaroslava Antha za starostu,neboť potřebovali jeho zkušenosti a znalosti požární techniky.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
TOPlist