Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

SDH HRUŠKA

2008

Zpráva o činnosti SDH Hruška za rok 2008

 
 
 
            Jako každoročně,tak i letos jsme zahájili sezonu Hasičským maškarním plesem,který se konal 15.2.2008 v pátek.Účast byla velmi hojná.
Druhý den v sobotu 16.2.2008 se konaly Dětske šibřinky,taktéž za velké účasti dětí i starších spoluobčanů.Finanční efekt z těchto akcí byl velice slušný.
 
           V měsíci březnu a dubnu se začalo s kontrolou technického stavu agregátů,hadic a dalšího požárního vybavení.K tomuto účelu bylo uspořádáno několik brigád.
 
              Další akce začínaly vzápětí.První z nich bylo okrskové námětové cvičení,které proběhlo v obci Pivín,kde hořela skládka odpadu.Na této akci se zúčastnilo 7 členů našeho sboru
 
              Ihned v měsíci květnu pořádal SDH Pivín soutěž v požárním sportu.Dopoledne pro starší a mladší žáky,odpoledne pro veterány a
veteránky.Žáci obsadili čtvrtá místa,veteráni se ve smíšené sestavě umístili na prvním místě.
 
      14.6.2008 - jsme uspořádali již tradičně Memoriál Vratislava Vrány.Ráno pro starší a mladší žáky.Starší žáci obsadili 2.místo a mladší
                  místo 4.Odpoledne byla soutěž v požárním útoku pro muže a ženy,muži skončili na 10.místě a ženy na místě 2.
      28.6.2008 - jsme se účastnili soutěže v Čelčicích.Dopoledne soutěžilo družstvo starších žáků,kteří skončili na 2.místě.Odpoledne
                  se zúčastnili muži a v netradičním útoku obsadili 1.místo.
      5.7.2008 - soutěž v Dobromilicích,kde ženy vybojovaly 1.místo a muži měli neplatný pokus.
      12.7.2008 - byla soutěž v Doloplazích.Mladší žáci skončili na 7.místě a starší obsadili 3.místo.Odpoledne jeli soutěžit muži
                  a  vybojovali pěkné 3.místo.Ženy se neúčastnili.                      
      6.8.2008 - pořádali hasiči z Dobromilic noční soutěž,kde nai muži dosáhli 9.místa ze 17.družstev.Ženy nesoutěžili.
      23.8.2008 - byla u nás soutěž O pohár starosty obce Hruška.Ženy obsadily 3.místo,muži místo 4.
      6.9.2008 - se konala veteránská soutěž ve Víceměřicích o putovní pohár.Muži i ženy z našeho sboru obsadili obě   1.místa.
      20.9.2008 - dopoledne jsme pořádali Memoriál Jitky Donátové pro mladší a starší žáky.Obě naše družstva obsadila 2.místa.Odpoledne
                    probíhala soutěž veteránů a veteránek,za velmi nepříznivého počasí.Obě prvni místa zůstala doma.
                                                        Tímto sezona soutěží v požárním sportu skončila.
 
       21.6.2008 - jsme měli před sebou velký úkol.Uspořádat výročí 115 let od založení SDH v Hrušce.Program začal příjezdem jednotek ke         kulturnímu domu.Odtud se vydal průvod obcí k pomníku padlých,kde jsme minutou ticha uctili jejich památku a položili věnec.
                    Dále pokračoval průvod na hřiště,kde starosta sboru přivítal hostující sbory a místní občany.Ke zpestření oslav nám hasiči
                      z Němčic předvedli zásah na hořící auto a později se předvedla profesionální lezecká skupina z Prostějova.Na závěr proběhla
                      volná zábava.
                      Ku příležitosti těchto oslav,jsme nechali zhotovit prapor s vyšívanými motivy,který byl potom vysvěcen 13.září 2008 v místním
                        kostele u příležitosti sjezdu rodáků.
 
  V měsíci srpnu zakoupil obecní úřad pro potřeby sboru zánovní hasičské auto Avia.Získali jsme také nějaké dotace,ze kterých jsme
pořídili chybějící výstroj a výzbroj.Některým členům byly zakoupeny nové unifomy.
    Koncem roku jsme uspořádali zabíjačkové hody,jak pro členy sboru,tak pro občany.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2009
 
13.2.2009 - uspořádat maškarní ples
14.2.2009 - uspořádat dětské šibřinky
květen - udělat hodovou zábavu
13.6.2009 - Memoriál Vratislava Vrány
8.8.2009 - pohár starosty obce Hruška
                 19.9.2009 - Memoriál Jitky Donátové a soutěž veteránů
listopad - zabíjačkové hody
2009 - vymalovat hasičskou zbrojnici a brigády na údržbě zbrojnice
a oprav techniky
závěrem roku uspořádat valnou hromadu
 
TOPlist